• صفحه اصلی
  • » پنج سال حبس برای حسن اسدی زیدآبادی...

» حسن اسدی زیدآبادی

پنج سال حبس برای حسن اسدی زیدآبادی

حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت که از روز سی‌ویکم مردادماه در بازداشت به سر می‌برد، از سوی دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری و یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.