سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » همدلی با مقاومت پنجشیر: زبان مهم است یا ارزش آزادی؟...

همدلی با مقاومت پنجشیر: زبان مهم است یا ارزش آزادی؟

چکیده :زبان به مثابه کانال انتقال ارزش با منظومه فکری من ارتباط برقرار میکند تا بین" پنجشیر " و مردم تحت ستم طالبانیسم که فراتر از یک قوم و ملت نمود تفکری است که تکثر را به رسمیت نمیشناسد ارتباط برقرار کنم. در نتیجه به کمک زبان، پنجشیری تحت ستم میشود ایرانی تحت ستم. مبارزه آنها میشود تلاش برای اعاده بنیادی ترین اصل زندگی هر انسان:...


مجتبی نجفی

اینجا و آنجا میپرسند حمایت از پنجشیر در افکار عمومی به خاطر زبان مشترک و تمدن ایرانی نیست؟
پاسخ من هم آری است هم خیر.
آری است چون زبان مشترک مهم است؛ تولید معنا میکند. قصه های اساطیری مشترک کانال انتقال مفهوم هستند. از داستان کاوه آهنگر گرفته تا سوگ سیاوش، از شعر حافظ تا گلستان سعدی بین من ایرانی و افغانستانی پارسی زبان پیوند برقرار میکند. زبان مشترک تعلق ایجاد میکند به خصوص که ساکنانش اهالی درّه ای پررمز و راز باشند که در تاریخ هدف بسیاری از اقوام و ملیتهای مهاجم بوده یا هدف متحجران تاریک اندیش.

اما زبان و تمدن همه پاسخ به این پرسش را نمیدهد. علت اصلی همدلی با پنجشیر مبارزه با ستم است. جایی که قصه های اساطیری ما با مبارزه ضد ظلم پیوند می خورند. ارزش حمایت از #پنجشیر به خاطر اهمیت اصل آزادی است. اگر اهالی پنجشیر به جای اقلیت تحت ستم سلطه گر مهاجم بودند این همه همدلی برای من به وجود می آمد؟ هرگز. اهمیت زبان اینجاست که حامل ارزش آزادی، مبارزه با ستم و تاریک اندیشی است. و الا اگر قرار بود احمد مسعود و یارانش بازتولید ستم ، تبعیض و سرکوب باشند همدلی من با حقانیت مبارزه شان معنایی نداشت.

زبان به مثابه کانال انتقال ارزش با منظومه فکری من ارتباط برقرار میکند تا بین” پنجشیر ” و مردم تحت ستم طالبانیسم که فراتر از یک قوم و ملت نمود تفکری است که تکثر را به رسمیت نمیشناسد ارتباط برقرار کنم. در نتیجه به کمک زبان، پنجشیری تحت ستم میشود ایرانی تحت ستم. مبارزه آنها میشود تلاش برای اعاده بنیادی ترین اصل زندگی هر انسان: آزادی…

” پنجشیر” اسم رمز ” ما” میشود که دوست داریم کاوه آهنگر بر ضحاک قصه ها پیروز شود و نور بر تاریکخانه تحجر بتابد و ” مقاومت” به مثابه آفرینش بر وادادگی و میان مایگی پیروز شود‌.

پس فراتر از زبان، این ارزش مشترک آزادی است که ایرانی تحت ستم را به پنجشیری تحت سلطه پیوند میدهد و شهید آنها میشود شهید ما و پیروزی و شکست احمد مسعود میشود پیروزی و شکست ما. مبارزه با ستم و تبعیض فراتر از قومیت و نژاد است. زبان مشترک این مبارزه را می آراید و نمادهای مشترک را برای انتقال معنا بسیج میکند. آنجا که سلطه هست مقاومت هم هست.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.