سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

نفوذ بر بستر جهل میروید

چکیده :بعد از این همه فوت به خاطر تعلل حاکمیت در واردات واکسن و امید واهی به تولید واکسن ساخت داخل نگران است به جای فایزر واکسن فلج اطفال به او بیاندازند. حالا جالب اینجاست چند وقت پیش سودجویان به عده ای از شهروندان به جای واکسن کرونا مواد تقویتی عضله تززیق کرده بودند. فرمانده، قاضی، فرماندار،...همه خواب بودند....


مجتبی نجفی

برای چندمین بار است این تصویر را منتشر میکنم چرا که با اظهارات عجیب فرمانده سپاه به روز میشود. ایشان اخیرا گفته چطور میتوانیم به واردات واکسن از آمریکا اعتماد کنیم؟ شاید به جای واکسن کرونا به ما واکسن فلج اطفال بدهند.

حالا پرسش من از فرمانده سپاه این است چطور درب قابلمه را به عنوان یک اختراع ناب جهانی به شما انداختند؟ از کجا معلوم همان کسانی که مستعان ویروس یاب را به شما انداختند این حرفها را به شما القا نکرده باشند؟ چون آنچه که محرز است سطح هوش به غایت اندک شماست. یک دانش آموز دبیرستانی هم فرق درب قابلمه و اختراع را میداند اما در ساحتار سپاه بین شما و مشاورانتان کسی نبوده تا تذکر دهد این میل به نمایش به رسوایی بزرگی منجر میشود؟ از آنجا که سیستم فعلی پاسخگو نیست توضیحی برای چرایی دخالت یک نظامی در همه مسائل وجود ندارد. اما نگرانی کندذهنی فرمانده عالی نظامی است که در همه مسائل هم اظهارنظر میکند.

بعد از این همه فوت به خاطر تعلل حاکمیت در واردات واکسن و امید واهی به تولید واکسن ساخت داخل نگران است به جای فایزر واکسن فلج اطفال به او بیاندازند. حالا جالب اینجاست چند وقت پیش سودجویان به عده ای از شهروندان به جای واکسن کرونا مواد تقویتی عضله تززیق کرده بودند. فرمانده، قاضی، فرماندار،…همه خواب بودند.

چند وقت پیش فیلمی از مخبر معاون رئیسی منتشر شده بود آنچنان با آب و تاب از پیشرفت واکسن تعریف میکرد که رهبری را به وجد آورد. احتمالا تاکید رهبری بر ممنوعیت واکسن آمریکایی و بریتانیایی و استقبال از واکسن داخلی به خاطر همین اغراقهای بیش از حد و بازی پیچیده گروههای مافیایی بوده که درصدد سود بیشتر به بهانه از دست رفتن جان آدمی هستند. حساب کنید رهبر یک‌نظام سیاسی تا چه اندازه تحت تاثیر یک گزارش کذایی قرار میگیرد.

پیشتر نوشتم نفوذ بر بستر جهل می روید. از کجا معلوم فرمانده سپاهی که درب قابلمه را به عنوان اختراع میپذیرد تحت تاثیر همین القائات نیست؟ و رهبری که با یک گزارش ساده اینچنین از خود بیخود میشود چگونه توانایی تشخیص خطرهای بزرگ را دارد؟

نفوذی ها ریشو، یقه بسته، اهل نماز و مداحی و سختگیری هستند تا نهادهای امنیتی را قبضه کنند. آنها صحنه گردانان حاکمیت جهل هستند که به کوچکترین اقتضائات حکمرانی مطلوب آگاهی ندارند.

فرمانده سپاه هم نشان داده یک آدم پرت است که بدون کوچکترین دانشی درباره مسائل تخصصی اظهارنظر میکند. پس تعجب نکنید روزی یکی میگوید موساد در ساختار سیاسی ما نفوذ دارد یکی میگوید وارثان ک گ ب روسیه. هر آنچه است رویش نفوذ در بستر جهل است.



Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.