سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

عصیان علیه خدایگان دروغین

چکیده :چنان آتشی که هیزمش رقابت آزاد باشد،به گلستانی که برای ابراهیم و سیاوش شد، برای این خدایگان زمینی معجزه ای نخواهد کرد. اما غافل از اینکه،آب سرد اگر آتش را فرونشاند، بر صلابت اراده مردم نیز بیفزاید و آنان را در برابر هر ضربه ای مقاوم تر و آبدیده تر کند و دست هیچ خدایگان و پیامبران دروغینی که امروزه زمانه را برای معرکه گیری مناسب یافته اند و دستشان به ظلم آلوده هست،به آن اراده پولادین مردم و قلوب آنان دست نمی...


محمد شفیعی

فضای کنونی انتخابات سرد ، بی روح و خود، سمفونی مردگانی شده است.هنوز از آن نفس گرم و مسیحایی که باید در آن دمیده شود و زبانه امید و انگیزه برای تغییرات واقعی و ساختاری را در مردم برافروزاند، خبری نیست؛اگر هم برآید،خدایگان زمینی نشسته بر جای الله،با ظرف جهل مقدس، آب سرد بر آن ریخته تا آتش تنور انتخابات که جز با رقابت آزاد و معنادار و نه صرف مشارکت بالا روشن نمیشود، دامن شان را نگیرد و آنها را از مسند و مکنت به زیر و ذلت فرو ننشاند. چنان آتشی که هیزمش رقابت آزاد باشد،به گلستانی که برای ابراهیم و سیاوش شد، برای این خدایگان زمینی معجزه ای نخواهد کرد. اما غافل از اینکه،آب سرد اگر آتش را فرونشاند، بر صلابت اراده مردم نیز بیفزاید و آنان را در برابر هر ضربه ای مقاوم تر و آبدیده تر کند و دست هیچ خدایگان و پیامبران دروغینی که امروزه زمانه را برای معرکه گیری مناسب یافته اند و دستشان به ظلم آلوده هست،به آن اراده پولادین مردم و قلوب آنان دست نمی یابد .حکمرانی بر قلوب آنگاه ممکن هست که دستی آلوده به گناهی نباشد و داعیه خدایی نداشته باشد .در غیر این صورت ،لاجرم ضحاکی خواهد بود که بقایش به بهای خوردن فکر و جان مردم تمام میشود اما در نهایت، خود به دست مردم و کاوه و فریدون های دیگری خواهد افتاد.هر نیش،کنایه،ریشخند و قهقهه های مستانه از قدرتی که این روزها از نشستگان بر جای خداوندگار سر داده میشود، بغضی در گلوی مردم شده که در هنگامه ای مناسب،عصیانی علیه آن خدایگان دروغین خواهد شد. ظلم پایدار نخواهد ماند.دیوار بلند حصر هم نتوانست و نمی تواند صدای ظلم ستیزی را خاموش کند.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.