سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

نامه خاتمی

چکیده :وقتی دوستی در باغی،کوهی یا بیابانی فندک را نمی دهد دوستان می ریزند سرش و انگشتانش را یکی یکی باز می کنند و از دستش در می آورند.راه مطمئنی است.ردخور ندارد.هر فندک به دستی بالاخره طعم قدرت جمع را می چشد....


اسداله شمائی

نامه نوشتن به کسی که قدرت دارد جواب نمی دهد.آن را نمی خواند. باید قدرت نشان داد تا ببیند.قدرت زبان قدرت را می فهمد.هیچ‌ قدرتی قدرتش را از دست نمی دهد مگر با قدرتی برتر.
وقتی دوستی در باغی،کوهی یا بیابانی فندک را نمی دهد دوستان می ریزند سرش و انگشتانش را یکی یکی باز می کنند و از دستش در می آورند.راه مطمئنی است.ردخور ندارد.هر فندک به دستی بالاخره طعم قدرت جمع را می چشد.
مثال مثال است.

قدرت زمانی به رأی و خواست مردم تمکین می کند که قدرت مردم را ببیند.

《توافق》و 《همکاری》 عواملِ بنیادینِ تاسیس و دوامِ تمامِ قدرت‌های سیاسی‌اند. و همه‌ی نظام‌های حکومتی، دارای نهادهای بوروکراتیک، نهادهای مالی و نیروهای مسلح‌ (نیروی نظامی و پلیس)، و متکی بر مقبولیتِ شهروندان هستند.
از این‌رو استراتژی مبارزه‌ی خشونت‌پرهیزانه در پیِ کاهش قدرت حکمرانان از طریق تشویق مردم به 《عدمِ توافق و همکاری با قدرت سیاسی》 است. و اَشکال مبارزه‌ی بدون خشونت، هم از خِرد و مذهب و معتقدات اخلاقی، و هم از تحلیل‌های سیاسی الهام می‌گیرند. /جامعه نوDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.