سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

آن تصویر شکوهمند را …

چکیده :حصر، استبداد، شکستن قلم، ضرورت دموکراسی و حکومت قانون در هر دو نظام،تصویرش را بازسازی و استبداد شاهی و شیخی را به چالش میکشد. پس از همان روزی که کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی کلید خورد مرتجعین هر کاری کردند تا محوش کنند اما...


مجتبی نجفی

مثل خار در گلویشان مانده. چون نامش نفی همه رذیلتهای حکومتهای دیکتاتوری است. برای همین هم در حکومت استبدادی شاه، زجرکش شد و هم در جمهوری اسلامی تکفیر. نه آن دوران اجازه مراسم بزرگداشتش را دادندو نه این دوران. مستبدهای پیشاانقلابی و پساانقلابی در رفتارهای بسیاری به هم شبیهند: دشمنی با آزادی. و چه تصویری بهتر از این برای زدن؟ تصویر ناکامی های تاریخی ما برای نیل به استقلال و آزادی. همین تکاپوی ملی برای این دو هدف است که مصدق را به میدان مبارزه فرامیخواند. ما هنوز با مصدق تاریخی مواجه نشده ایم چون قصه او سرِ باز دارد.

حصر، استبداد، شکستن قلم، ضرورت دموکراسی و حکومت قانون در هر دو نظام، تصویرش را بازسازی و استبداد شاهی و شیخی را به چالش میکشد. پس از همان روزی که کودتای ننگین انگلیسی آمریکایی کلید خورد مرتجعین هر کاری کردند تا محوش کنند اما نتوانستند. از همان جشنهای حکومتی رستاخیز ملی تا تلاشهای امروزشان در آشپزخانه ” من و تو”. با بد حریفی در افتاده اند. او تجسم همه آرزوهای تاریخی ماست: استقلال دوشادوش آزادی.

شاهی ها میتوانند با نفی جمهوری اسلامی تطهیر چهره کنند و استبداد را سفید سازی کنند. اما هر کاری کرده اند نتوانسته اند حریف این تصویر شوند. چون او تمام خصلتهایی را دارد که نه شاهی ها دارند نه ولایی ها: صداقت، شرافت، وطندوستی و آزادمنشی. منشور او دو اصل اساسی داشت: اعاده شخصیت ملی در زمانه ای که روس و انگلیس، ایرانی را تحقیر میکردند و دفاع از آزادی های سیاسی به عنوان اصل خدشه ناپذیر مشروطیت. از همان روزی که رهبر نهضت ملی ایرانیان شد تا امروز او را میکوبند: از تاجداران تا عمامه داران. از انگلیسی هایی که مشکل مصدق را در شرافتش میدیدند تا آمریکایی هایی که خاورمیانه را بی دموکراسی میخواستند.

بعد از انقلاب،توپخانه تکفیر علیه او خاموش نشد. در دوران اصلاحات تجدیدنظرطلبها با خوانش خاص تاریخی آمدند تا نفی اش کنند و بعد هم که آشپز-کارشناسهای ” من و تویی”. هنوز در حال اشاعه انواع دروغ به رهبر نهضت استقلال خواهی و آزادیخواهی اند.تاریخ را جعل و دروغ را به سبک سیستم های فاسد اشاعه می دهند. استبداد نعلین هم از اجتماع مردمی در آرامگاهش هراس دارد.

مستبدها همه در کوبیدنش همدستند چون تصویر شکوهمند او تصویر ایران رویایی مدنی است:جایی که مذهب رختش را از حکومت بربندد، ایران محور اتحاد همه کثرتهایش شود،قلم شکسته نشود و دهن بسته نشود. نه از شاه مطلقه خبری باشد نه ولی فقیه مجهز به اصل صدوده. مخالفان این تصویر برای همین است که او را نشانه رفته اند،آن باروی استوار مقاومت برای آزادی.Deprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.