سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ به انتظار ِ رویش نشستیم...

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ به انتظار ِ رویش نشستیم

چکیده :دیروزگاری... شلیک ِ اشک را به بغض ِ استقامت، شُستیم. امروزگاری... در میراث ِ شلیک، نهال ِ امید را به همدلی ِ اشک، به انتظار ِ رویش نِشَستیم......


از بهمن تا بهمن نگاهی دارد با متن و تصویر، بر آنچه در روزهای انقلاب رخ داد و آنچه که مطالبات اکنون مردم این سرزمین است. از بهمن تا بهمن مقایسه ی شرایط نیست. تنها مروری ست بر لحظه هایی از وقایعی که در مقطعی از تاریخ معاصر ایران شکل گرفت.

از بهمن تا بهمن نشان از استواری و همت مردمی دارد که برای خواست های مدنی و آرمان هایشان از جان و دل ایثار کردند، و گذشت زمان بر هیچ کدام از این مطالبات غبار فراموشی نپوشاند.

از بهمن تا بهمن یک یاد آوری ست، تا مبادا که افراطیون به هر بهانه ی بهمن را مصادره و خواست های به حق مان را به بیراه بکشانند.

بهمن متعلق به هر کسی ست که دل در گرو انقلاب و سرنوشت خویش دارد…

***

دیروزگاری…

شلیک ِ اشک را به بغض ِ استقامت، شُستیم.

امروزگاری…

در میراث ِ شلیک، نهال ِ امید را به همدلی ِ اشک، به انتظار ِ رویش نِشَستیم…

طراح: دوست سبز

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ فریادهای مُشت کرده تا آسمان

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ کودکانی که پیشانی ِ سرنوشت خود را سبز می خواهند

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ امید ِ خواسته هامان چون سرو بالید

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ شهید میهن را به افتخار، گُل به قاب نشاندیم

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ آرمان خواهی ِ سبزمان، خونی نمی بایست

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ دانش و مهدش را هَرَس می کنند به قدرت و گلوله

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ فوج، فوج، شوق ِ فریاد، بیدار از بیداد

طرح سبز/ از بهمن تا بهمن؛ استوار، دست ِ پیروزی مان را بالا گرفتیمDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.