سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

جوان، انقلاب و اصلاح مستمر

چکیده :انقلاب از اين صحنه‌هاي جالب و ديدني زياد داشت. اما امروز مهم اين است كه چگونه پيوند آن نسل با جوانان كنوني كه ايشان نيز خواستار استقلال و آزادي و تعالي هستند، حفظ شود و به نظر مي‌رسد تنها راه اين پيوند، استمرار حركتي اصلاحي براي حفظ دستاوردهاي انقلاب و مقابله با ناراستي‌ها و انحرافات باشد. انتظار نسل جوان امروز نيز شناخت اشتباهات، اعتراف به اشتباهات و اصلاح آنهاست، به نحوي كه در يك فرآيند بازنگري، خوداصلاحي شاهد تغيير و بهبود مستمر وضعيت معنوي و مادي جامعه باشند. در اين صورت است كه انقلاب از مسير اصلي خود دور نمي‌شود و پاكي و صفاي اوليه را حفظ خواهد كرد. ...


معصومه ابتكار

بي‌ترديد، جوانان ستون اصلي و پيش برنده انقلاب اسلامي چه در سطح نخبگان و چه در ميان توده‌هاي مردم بودند. اساتيد جوان و دانشجويان از سويي، و جواناني كه به ويژه در شهرهاي بزرگ از فاصله‌هاي طبقاتي و اجتماعي و نيز اختناق و فساد خسته شده بودند، نيروي پيش‌برنده‌ پرانگيزه‌يي براي پيروزي انقلاب به حساب مي‌آمدند. اساسا جواني، حركت شجاعانه در مسيرهاي ناشناخته است. جوان ايراني همواره اين جسارت را داشته كه در جست‌وجوي حقيقت و پاسخ به پرسش‌هاي خود باشد و تا پاسخ آنها را نيابد، دست از مقصود برندارد.

در آن دوران و با چنين ويژگي‌هايي – به ويژه با زمينه‌سازي فرهنگي پايگاه‌هاي روشنفكري ديني مانند حسينيه ارشاد و دكتر شريعتي و سخنراني‌هاي روحانيون روشنگري چون شهيد مطهري – ظهور شخصيتي مانند امام خميني نور اميدي در جمع جوانان شد. حركت ضد ظلم انقلاب اسلامي به نسل جوان آن روز نشاط بخشيد و كلام و بيانيه‌هاي امام، جوانان را با جسارت و آزادگي آشنا كرد.

انقلاب و امام تصوير روشني بودند از عدم دلبستگي و تعلق، نبود ترس و توكل واقعي با تفويض همه امور به خداوند؛ تصويري كه در روزگار اختناق و استبداد ناياب به حساب مي‌آمد. در مقطع انقلاب، دينداري براي جوان ايراني در قامت انتخابي آگاهانه معنا يافت و همتراز معرفت، تلاش و پيشرفت به حساب آمد. جوان 57 البته تصوري از مدعيان دينداري كه نتايج اعمال‌شان به رويكردهاي ضدديني منجر مي‌شود، نداشت. آن روزها، حركت انقلاب اسلامي به عنوان مظهر دين؛ حركتي شجاعانه در پيروي از مردي راسخ و صريح بود كه در مقابل خودكامگي و خفقان فراگير جامعه ايستاده و توجه جهانيان را به خود معطوف ساخته بود.

البته گروه‌هاي عمده‌يي از جوانان نگران غلبه ارتجاع و تعصب بودند، ولي وقتي امام را قائل به گفتمان روشنگرانه و مترقيانه ديدند و احساس كردند ارزش‌هاي انقلاب در راستاي آزادي و كرامت ذاتي انسان است، بر پيگيري پيام‌ها و بيانيه‌هاي رهبر انقلاب همت گماردند. نمونه بارز اين ارزش‌ها، نگاهي بود كه امام به موضوع حضور زنان داشت؛ يعني قائل به محدوديت يا حذف آنان از عرصه اجتماعي و سياسي نبود و همين دليلي بود بر برداشت مترقيانه ايشان از مباني فقهي. بر همين اساس جوانان دانشجو در بسط تئوريك و نظري انقلاب نقشي اساسي ايفا كردند. خاطره‌يي از آن روزها و مروري بر شعارهايي كه داده مي‌شد، مي‌تواند بيانگر هدف مبارزه، نقش‌آفريني جوانان و پيوند آن با ساير اقشار باشد. يكي از روزهايي كه اعتراضات دانشجويي در محوطه پلي تكنيك اوج مي‌گرفت و دانشجويان در دانشگاه جمع شده بودند، راهپيمايي به سمت در مشترك ميان دانشگاه و دبيرستان البرز كه دري آهني و قديمي بود، كشيده شد. اين در هميشه بسته بود ولي آن روز دانشجويان با شعارهاي مختلف به سوي آن مي‌رفتند: سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن/ دانش‌آموز به‌پاخيز / دانشجو مي‌رزمد، ذلت نمي‌پذيرد / استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تظاهرات گسترده و منسجمي با حضور اكثريت دانشجويان به پا شده بود و نتيجه اينكه به يك‌باره در آهني از جا كنده شد و فاصله ميان دانشجو و دانش‌آموز از ميان رفت. در آهني چون پر كاهي روي دست‌ها به رقص درآمده بود.

همه‌چيز خيلي سريع رخ داد و تظاهرات‌كنندگان بعد از ورود به مدرسه به سمت خيابان رفتند، اما به خيابان نرسيده گارد ضد شورش شاه از راه رسيد. جمعيت مردد بود. عده‌يي اين سو شعار مي‌دادند و عده ديگري آن سو شاخ و شانه مي‌كشيدند. در همين اثنا سر و كله تعدادي دانش‌آموز پيدا شد كه با هيجاني وصف ناپذير شعار مي‌دادند: « توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد». آن سو‌تر نيز فرمانده گارد كه مردي درشت اندام با سبيلي كلفت بود با عصبانيت شلاقي را در هوا مي‌چرخاند و قدم مي‌زد. معلوم بود كه مشغول بررسي اوضاع براي يك حمله جانانه به تظاهرات‌كنندگان است. در اين موقع مادر يكي از بچه‌ها كه به دنبال فرزندش مي‌گشت و نگران دانش‌آموزان بود، خطاب به فرمانده گارد فرياد زد: شما با اين سن و سال از اين بچه‌ها خجالت نمي‌كشيد؟در صداي آن مادر شجاعت و جسارتي بود كه باعث شد فرمانده گارد سرش را پايين بيندازد و از آن نقطه دور شود.

انقلاب از اين صحنه‌هاي جالب و ديدني زياد داشت. اما امروز مهم اين است كه چگونه پيوند آن نسل با جوانان كنوني كه ايشان نيز خواستار استقلال و آزادي و تعالي هستند، حفظ شود و به نظر مي‌رسد تنها راه اين پيوند، استمرار حركتي اصلاحي براي حفظ دستاوردهاي انقلاب و مقابله با ناراستي‌ها و انحرافات باشد. انتظار نسل جوان امروز نيز شناخت اشتباهات، اعتراف به اشتباهات و اصلاح آنهاست، به نحوي كه در يك فرآيند بازنگري، خوداصلاحي شاهد تغيير و بهبود مستمر وضعيت معنوي و مادي جامعه باشند. در اين صورت است كه انقلاب از مسير اصلي خود دور نمي‌شود و پاكي و صفاي اوليه را حفظ خواهد كرد.

منبع: روزنامه اعتمادDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

3 پاسخ به “جوان، انقلاب و اصلاح مستمر”

  1. بچه های ایران گفت:

    چرا با گذشت 34 سال از انقلاب 57 باز هم واژه ی انقلاب از سر زبانها نمی افتد؟ این سوالی بود که سال ها ذهن مرا مشغول کرده بود، انقلاب در لغت به معنای هرج و مرج نام برده شده!! و این معنای واقعی عملی انقلابی هست که در جامعه ی بدون ثبات سیاسی ایران دیده می شود. مشکل ایران اسلامی عبور از انقلاب و رسیدن به آرامش سیاسی است که در این 20 سال اخیر نه تنها قدمی بسوی آرامش برداشته نشده است بلکه دورتر. بحثی که جامعه ایران اسلامی را از معنویت و استقرار عدالت و عدالت خواهی بیشتر دور می کند همچنان پرداختن به انقلاب است و تنها واژه غریب این سالها جمهوری است!! یادآور نمی شوم که جمهوری در لغت به چه معناست ( البته که حاکمیت تعریفی به مراتب جدیدتر از جمهوری دارند). در این روز های به اصطلاح بی اخلاقی ( شما بخوانید بی حیایی) مردم جامعه و حتی پدران انقلابی ما نیز در جوابی چرایی این گسست معنوی ، اعتقادی، سیاسی و مذهبی سکوتی تلخ کرده اند بر اتفاقاتی که برای تحقق یافتن آنها بپا خواستند و نشد. و در مقابل اعتراض ما نسبت به این سکوت آیه ای از قران می آورند( خدا با صابران است ) و نمی خواهند اعتراف کنند که خداوند با کسانی است که در راه دین ، ظلم و ظالم قیام می کنند و در این راه صبر پیشه می کنند. و این هم مصداقی است بر تحریف آرمانهای جمهوری اسلامی ایران.

  2. hoseyn گفت:

    چه جالب فرمانده قلدر خشمگين شرمنده شد و رفت ! اون كجا و در چه سيستمي تربيت شده بود؟

  3. ناظر گفت:

    یکی از خاصه های روحانیون ما جمع آوری مرید هرچه بیشتر در رقابتهای درون صنفی بوده و هست . این خصوصیت در عرصه حکومت هم اعمال شد . رهبر نظام به مریدان لمپن خود هم بیش از مقامات رسمی حکومتی بها میدهد و همچنین به مداحان عربده کش و فاسد نسبت به هم لباسان خود مگر این که از قشر مریدان باشند . بنابر این اصلاح حکومت با مرید پروری به هر قیمت قابل جمع نیست . بسیاری از مریدان هم به خاطر مصونیت ناشیه به جمع ارادتمندان پیوسته اند . از همین رو مجارات مامور خاطی ، هرچند به ندرت ، دیده شده است ولی مجازات مرید خاطی هرگز .