سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ماه نو و معضل اعلام عید فطر

چکیده :در گذشته حضرت امام(ره) وسواس بخرج نمی دادند به محض آنکه مراجع معتبر وقت هر یک حلول ماه را احراز می نمودند به همان اکتفا کرده و حلول ماه را اعلام می نمودند به همین دلیل موضوع خیلی راحت فیصله پیدا می کرد. امااکنون با تشکیل ستاد استهلال موضوع غامض شده است. یک امر عرفی ساده تبدیل شده است به یک کار تخصصی ابتر. اگر قرار باشد این کار دقیق و علمی باشد که علم نجوم و دقت های محاسباتی آن حرف آخر را می زند و نیاز به اینهمه تشکیلات و تجهیزات و صرف بودجه نیست و اگر همان مبنای عرفی، که اصل است،ملاک است که عرف را نمی توان اختصاصی کرد. شهود عادل فقط در ستاد استهلال وجود ندارند که بخواهیم منتظر شهادت آنها باشیم. اگر چنین تلقی وجود داشته باشد خود دلیل عدم عدالت مدعیان است و شهادت آنها را از اعتبار ساقط می کند. ...


علی شکوری راد

دیدن ماه شوال و تعیین روز عید فطر چند سالی است که بسیار چالش بر انگیز شده است. البته این مسأله همیشه موضوعیت داشته اما خیلی راحت تر فیصله می یافته است. حلول ماه نو امری عینی و علمی است. یعنی علم نجوم بر اساس محاسبات می تواند مشخص کند هلال ماه نو در چه زمانی در چه افقی قابل رویت است و انسانها نیز با یا بدون ابزار می توانند ماه را در افق ببینند و شهادت بدهند. رویت هر کس برای خودش حجت است و می تواند بر اساس آن عمل کند اما حکم دادن به حلول ماه نو یک امر شرعی است و احکام شرعی بیش ازآنکه علمی و عینی باشند اعتباری هستند. اعتبار حکم شرعی به امتثال امرالهی است و نه ادلۀ علمی و حتی عینی. شارع برای احکام، ادلۀ فقهی تعیین کرده است. این ادله ممکن است گاهی با علم سازگار باشد و گاهی نباشد. گاهی ممکن است علم در آنها اعتبار داشته باشد و گاهی نداشته باشد. مسأله این است که مکلف عمل به تکلیف شرعی را همانطور که شارع منظور نموده است وجدان نماید.
از طرف دیگر ارزش تعیین روز اول ماه برمی گردد به احکام شرعی که به آن مربوط است. مثلاً اگر معلوم شود امروز اول شوال است می شود عید فطر و بنابراین روزۀ آن حرام است ولی اگر ثابت نشود اول شوال است می شود روزآخر ماه رمضان و روزۀ آن واجب است. همان شرعی که روزۀ ماه رمضان را واجب و روزۀ عید فطر را حرام کرده است گفته است چگونه می شود آنها را مشخص کرد.

عده ای مدام تلاش می کنند برای احکام شرعی ادلۀ علمی اقامه کنند. بنظر من این کار عبث و بیهوده است. همانقدر که می توان برای احکام شرع ادلۀ علمی پیدا کرد برای رد آنها هم می توان پیدا کرد. مثلاً عده ای اصرار دارند
بگویند روزه برای سلامتی خوب است. آنها افراد پر خور و کم تحرک شهری را مثال می زنند که از روزه بهره می برند در حالی که کشاورزانی هم هستند که در زیر آفتاب سوزان جنوب برای تأمین قوت لا یموت خود باید از صبح تا غروب
کار کنند و در عین حال روزه می گیرند. از نظر علمی روزه برای آنها ضرر دارد و یا حداقل فایده جسمی ندارد و یا دختران خرد سالی که شرعاً به سن بلوغ رسیده اند ولی هنوز در سن رشد جسمی هستند. البته دامنۀ شرع وسیع است و همان شرعی که روزه را واجب کرده است گفته است اگر مکلف احتمال ضرر بدهد روزه بر او حرام می شود. این احتمال دادن هم شخصی است. یکی زود و راحت احتمال ضرر می دهد و روزه اش را می خورد و دیگری حتی به توصیه پزشک هم اعتماد نمی کند و روزه می گیرد و هر دو نیز چه بسا به تکلیف شرعی خود عمل کرده باشند.

ما روزه می گیریم چون باورمان این است که خدا از ما خواسته است روزه بگیریم. خدا از ما خواسته است از فردای شبی که هلال ماه رمضان را می بینیم تا شبی که هلال ماه شوال را ببینیم اگر در سفر نباشیم و برایمان ضرر نداشته باشد و یا عذر شرعی نداشته باشیم روزه بگیریم و مراقب باشیم که روز اول ماه شوال را نیز به هیچ وجه روزه نگیریم. حال چه در گرمای تابستان باشد و طول مدت روزه 18 ساعت و در برخی نقاط جهان 20 ساعت و بیشتر و یا در سرمای زمستان باشد و طول مدت روزه 12 ساعت یا کمتر از آن.خداوند گفته است الصوم لی و انا اجزی به. روزه برای من است و من خود پاداش آن را می دهم. اصل همین است بقیه حشو و زوائدی است که هر کس از ظن
خود بر آن اضافه می کند.

ظاهر قضیه خنده دار است که دو نفر در همسایگی هم یکی ماه را دیده باشد و امروز را عید بگیرد و یکی ندیده باشد و فردا را عید بگیرد. دو روستای روبروی هم در مرز ایران و عراق یکی به تبعیت از نجف و بغداد امروز را روزاول ماه بداند و دیگری به تبعیت از قم و تهران فردا را. در حالی که افق آنها یکی است و احکام شرعی آنها مشابه هستند. موضوع برای کسانی خنده داراست که به اعتباری بودن احکام شرع توجه نمی کنند. آنها به این نمی خندند که چطور این سوی مرز ساعت 12 است ولی آن سوی مرز ساعت یک است چون اعتباری بودن ساعت را متوجه هستند.اما اگر از این مرحله بگذریم می رسیم به اینکه در یک کشور صاحبان علم نجوم از پیش محاسبه کرده و روز عید فطر را مشخص کرده و در تقویم ها ثبت شده است اما نه حکومت و نه سایر مراجع آن را معتبر نمی دانند و تعیین روزاول ماه شوال را موکول به رویت هلال ماه می کنند و رویت هلال ماه نیز تا همان شب امکان پذیر نیست. این یک حکم شرعی است که باید هلال ماه را رویت کرد. البته برای برخی از صاحبان فتوا محاسبات نجومی دلیل قطعی بر امکان پذیر بودن رویت هلال ماه تلقی می شود و به آن اعتماد می کنند ولی برای اکثر آنها چنین نیست. در چنین حالی رویت شخصی و یا شهادت دو شاهد عادل اگر شهادت آنها از نظر کیفیت متناقض نباشد کفایت می کند. از آنجا که اگردو نفر شهادت معتبر بدهند که ماه را دیده اند این شهادت آنها با هر تعداد شهادت غیر به عدم رویت هلال ماه نقض نمی شود بنابراین نمی توان این شهادت ها را نادیده گرفت و منتظر شهادت های دیگر ماند. اگر شهادت دو نفر محرز شد لاجرم باید حلول ماه را پذیرفت و حق اعمال وسواس وجود ندارد.

در گذشته حضرت امام(ره) وسواس بخرج نمی دادند به محض آنکه مراجع معتبر وقت هر یک حلول ماه را احراز می نمودند به همان اکتفا کرده و حلول ماه را اعلام می نمودند به همین دلیل موضوع خیلی راحت فیصله پیدا می کرد. اما
اکنون با تشکیل ستاد استهلال موضوع غامض شده است. یک امر عرفی ساده تبدیل شده است به یک کار تخصصی ابتر. اگر قرار باشد این کار دقیق و علمی باشد که علم نجوم و دقت های محاسباتی آن حرف آخر را می زند و نیاز به اینهمه تشکیلات و تجهیزات و صرف بودجه نیست و اگر همان مبنای عرفی، که اصل است،ملاک است که عرف را نمی توان اختصاصی کرد. شهود عادل فقط در ستاد استهلال وجود ندارند که بخواهیم منتظر شهادت آنها باشیم. اگر چنین تلقی وجود داشته باشد خود دلیل عدم عدالت مدعیان است و شهادت آنها را از اعتبار ساقط می کند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در یک کشور اسلامی و با وجود حاکمان مسلمان مسئولیت اعلام عید با چه شخص یا نهادی است. آیا هر کس باید به مرجع تقلید خود مراجعه کند. بنظر می رسد نباید اینگونه باشد. تعیین
روز اول ماه یک امر مصداقی است و بر عهدۀ مکلف. یعنی اگر مقلد خود ماه را ببیند و یا بر اساس شهادت دو نفر عادل حلول ماه بر او اثبات شود دیگر نباید و نمی تواند منتظر نظر دیگر از جمله نظر مرجع تقلید خود یا حاکم شرع باشد و حتی اگر مرجع تقلیدش نظر مغایر داشت باید به یافته خودش عمل کند. عکس آن البته صادق نیست. یعنی اگر مرجع تقلیدش و یا حاکم شرع حکم به حلول ماه دادند او نمی تواند به استناد اینکه برای خودش محرز نشده است از قبول نظر آنها اجتناب کند.

حال با وجود تعدد مراجع و وجود حاکم مسلمان موضوع به همان سادگی که در زمان امام حل می شد قابل حل است. یعنی اگر بر هر یک از مراجع و چه بسا مجتهدان حلول ماه از طریق شرعی اثبات و احراز شد و حکم به حلول ماه داد حاکم مسلمان همان را معتبر دانسته و اعلام نماید. بدیهی است همانطور که پیشتر اشاره شد عدم رویت هلال ماه نو قابل اثبات نیست که دیگران بتوانند روی آن اصرار داشته باشند. بنابراین همه باید نظر مجتهدی را که اعلام می کند حلول ماه بر او اثبات شده است را بپذیرند مگر آنکه بخواهند عدالت یا صلاحیت شخصی او را از این نظر زیر سوال ببرند که معمولاً چنین نیست. اما آیا مراجع و مجتهدان وظیفه دارند در کشوری اسلامی و با وجود حاکمان
مسلمان، مستقلاً در مورد حلول ماه که امری عمومی است اظهار نظر نمایند.بنظر نمی رسد چنین باشد. البته آنها نوعاً بطور ابتدائی مبادرت به اینکار نمی کنند. این سوال مکرر مقلدان است که آنها را وادار به اظهار نظرمی کند. تشخیص حلول ماه نو یک امر عینی است. یعنی عوام و مردم حق تشخیص آن را دارند و از آنجا که در جوامع اسلامی دارای اثرات اجتماعی است مثلاً قرار است روز عید تعطیل باشد و یا نماز عید برگزار شود حکومت اعم از اینکه اسلامی باشد یا نباشد و یا حتی مسلمان باشد یا نباشد به وکالت از مردم و یا از جنبه عمومی بودن آن حق ورود و اعلام آن را دارد و مومنین علی القاعده باید از آن تبعیت کنند مگر آنکه خلاف آن و یا فساد آن نظر برایشان اثبات شود. به عنوان مثال مهمترین مراسم مسلمانان حج است.مسلمانان از چهار گوشۀ جهان و از فرق مختلف در ایام حج در مکه گرد هم می آیند تا مناسک حج را برگزار کنند. مناسک حج بسیار تعریف شده و زمانبندی شده است. جابجائی و خطا در رعایت زمان انجام آنها دارای جریمه یا کفاره بوده و گاهی حج را خراب می کند. همه مسلمانها این مناسک را بر اساس تقویم حکومت سعودی انجام می دهند. هرگز شما نشنیده اید که این همه بعثۀ مراجع تقلید و مفتی های فرق اسلامی در تقویم دولت سعودی تشکیک کنند و عید قربان، روز عرفه، میقات مشعر و منا را پس و پیش اعلام کنند. وقتی ما می پذیریم که در آنجا به حکام وهابی سعودی در مورد حلول ماه و تقویم قمری تمکین کنیم چرا باید در کشور اسلامی خودمان این تمکین صورت نگیرد و همه به آنچه حکومت اعلام می کند تمکین نکنند و چرا باید هر کس وظیفۀ خود بداند که جداگانه حلول ماه را احراز و اعلام کند. علاوه بر این وقتی یک مجتهدی بسط ید و نفوذ کلام پیدا کرد در اینگونه موارد تکلیف از دیگران ساقط می شود. تشتت در موضوع ساده ای مانند اعلام حلول ماه موجب وهن اسلام در نزد کسانی می شود که منتظر بهانه هستند. اگر به حکم اولیه موضوع نیز معتقد نباشیم برای جلوگیری از وهن اسلام می توان به حکم ثانویه عمل کرد.

بگذاریم عید را حکومت اعلام کند.

منبع: وبسایت نویسندهDeprecated: پروندهٔ پوسته بدون comments.php از نگارش 3.0.0 که جایگزینی در دسترس نداردمنسوخ شده است. لطفاً یک قالب comments.php در پوستهٔ خود قرار دهید. in /var/www/html/kaleme.com/wp-includes/functions.php on line 6031

28 پاسخ به “ماه نو و معضل اعلام عید فطر”

 1. علی گفت:

  واقعا که!

  “بگذاریم عید را حکومت اعلام کند.”!!!

  دلت خوشه آقای شکوری راد!

 2. ناشناس گفت:

  خب يادم باشد ديگه به نظرات بي سوادي مثل شما اعتماد نكنم. مي‌فرمائيد چشممان را بروي حقيقتي كه در اسمان واضح است ببنديم و بگذاريم هر چي بقيه گفتند. واقعاً اينهمه درس خوندي اينگونه استدلال كني؟

 3. ناشناس گفت:

  درمملکتی که همه چیزش سیاسی است، اعلام عید فطرش هم سیاسی می شود.
  وقتی که هرسال زمان عید نوروز را یک مرجع علمی وتخصصی اعلام می کند، چرا اعلام عید فطر وابسته به روحانیون باشد … ؟! راه حل دیگر اعلام زمان عید فطر، به تبع ازکشورهای عرب همسایه است.

 4. ناشناس گفت:

  moteasefaneh sayte kalameh ham beh donbale akhbari ast keh enherafe afkar ra daman mi zanad

 5. با
  سلام به مسؤلین محترم سایت و خوانندگان گرامی،

  حقیقتا” از خواندم این مقاله دلم گرفت و ته ماندۀ بعضی باورهایم را نسبت به برخی از افراد اصلاح طلب از دست دادم. اگر این مقاله را یک طلبه ای که از دفتر آقای مصباح یزدی حقوق می گرفت ، نوشته بود ، هیچ جائی برای تعجب کردن نبود ولی وقتی نوشته به شخصی که آکادمیکر است و در سیاست اصلاح طلب ، بسیار ناامید کننده است..

  این نوشته بر چند محور نادرست بنا شده است. ایشان نقش علم را در تعیین هلال رد می کننند و معتقد به همان شیوه های عرفی هستند. به این جمله توجه کنید :« …اگر قرار باشد این کار دقیق و علمی باشد که علم نجوم و دقت های محاسباتی آن حرف آخر را می زند و نیاز به اینهمه تشکیلات و تجهیزات و صرف بودجه نیست و اگر همان مبنای عرفی، که اصل است،ملاک است که عرف را نمی توان اختصاصی کرد…»
  دوم ایشان بر این باورند که احکام را نمی شود با داده های علمی ارزیابی کرد و چند مثال آورده اند. اما به این نکته توجه نمی کنند که تعیین اول ماه و یا آخر ماه جزء احکام نیست و این محور نادرست دیگری است که ایشان در مقالۀ خود مورد استفاده قرار داده اند. گردش ماه بدور زمین و یا زمین بدور خورشید جزء پدیده های طبیعی هستند و بشر توانسته است بر قانونمندی حاکم بر بسیاری از این پدیده ها دست یابد.این دستاورد ها را همانطور که در علوم پزشکی بکار می گیرند ، برای تخقیقیات علمی و گسترش دانش بشری هم بکار می برند . اخیرا” فضانوردی را حدود هشت ماه قبل برای فرود بر روی کرۀ مریخ به فضا پرتاب کرده بودند و نشست موفقیت آمیز آنرا بر روی کرۀ مریخ اکثر جهانیان شاهد بودند. این موفقیت براساس دست آورد های قبلی بشر و محاسبات دقیق موقعیت آنان در میان کرات دیگر و … بوده است. اگر مراجع تقلید و یا حکامی که در کشور هائی حکومت می کنند که اکثریت آنها به دین اسلام باور دارند ، نمی خواهند از داده های علمی بهره بگیرند دلائل مختلفی دارد ، از جمله اینکه مجتهدین کوشش می کنند هر چه بیشتر مقلدین را بخود وابسته نگاهدارند و یا حکام اجازه ندهند مردم کشورشان با پدیده های علمی آشنا گردند..
  سوم : آقای شکوری راد می گویند « … تشتت در موضوع ساده ای مانند اعلام حلول ماه موجب وهن اسلام در نزد کسانی می شود که منتظر بهانه هستند….» این حرف از آن حرف ها است .ایشان وهن مسلمانان را با وهن اسلام یکی گرفته اند. مثل اینکه اسلام نتوانسته است تصمیم بگیرد که بالاخره روزه گرفتن در روز اول ماه شوال حرام است یا نه . در حالی که اسلام با قاطعیت گفته است روزه گرفتن در روز اول ماه شوال حرام است و اختلاف میان مسلمانان بر این موضوع که آیا امروز اول شوال است یا نیست ربطی به اسلام نخواهد داشت .از سخنان آقای شکوری راد چنین مستفاد می گردد که این اختلاف مانند سایر سخنان و اقداماتی که حکام این کشور ها ایراد می کنند و یا انجام می دهتد، جملگی موجب مباحات بشریت است و کوچکترین گزکی هم بد دست هیچ یک از بدخواهان نداده و نمی دهد و این یکی یعنی دربارۀ رؤیت هلال در شب اول ماه ،با این شکل ابتدائی که مربوط به دوران چوپانی و گله داری است و نظم هرکی هر کی در آن حاکم است ادامه یابد موجب وهن اسلام و مسلمین و ائمۀ اطهار و پیامبر اسلام و الی آخر خواهد شد.

  خیلی تعجب می کنم که آقای شکوری راد به این نکته توجه نمی کنند که جمهوری اسلامی با قصد اثبات امپراطوری تشیع در برابر سایر مذاهب اسلامی کوشش می کند و اصرار دارد در چنین مقاطعی مانند رؤیت هلال اول ماه رمضان و یا اول ماه شوال ، استقلال خود را در برابر آنها به نمایش بگذارد. و الا آقای دکتر شکوری راد می توانند بگویند ماه شب اول ماه که حداکثر پانزده دقیقه و یا بیست دقیقه بیشتر قابل رؤیت نیست چنانچه در آن زمان رؤیت نگردید و اول ماه محرز نشد چگونه چند ساعت بعد از آن قابل رؤیت و تأیید خواهد بود؟

  چهارم:آقای شکوری راد در جائی می فرمایند « …حکومت اعم از اینکه اسلامی باشد یا نباشد و یا حتی مسلمان باشد یا نباشد به وکالت از مردم و یا از جنبه عمومی بودن آن حق ورود و اعلام آن را دارد و مومنین علی القاعده باید از آن تبعیت کنند مگر آنکه خلاف آن و یا فساد آن نظر برایشان اثبات شود…»
  خوب اگر که حکومت ها به وکالت از سوی مردم حق ورود به مسائلی از نوع تعین اول ماه را دارند ، از چه راه هائی به وکالت خود عمل می کنند ؟ آیا عده ای را برای استمهال به این طرف و آنطرف می فرستند ؟ آیا به گفتۀ برخی از معتمدین در شب اول ماه استناد خواهند کرد که با عینک های ذره بینی خود بر روی پشت بامها رفته شبه هائی را دیده و گزارش نمایند و یا از چه راهای دیگری بهره می گیرند که بتوانند در کشور و جامعه برنامه ریزی نموده ،کشور را گرفتار هرج و مرج ننمایند ؟ آیا غیر از این است که حکومت ها از مراکز علمی خود کمک میگیرند و با کمک این مراکز به جامعۀ خود نظم و نسق می دهند؟ چرا این شیوه را به مسلمانان و جمهوری اسلامی و مراجع تقلید پیشنهاد نمی کنید؟

 6. ناشناس گفت:

  بسیار عالی. از آقای شکوری راد انتظار بحثی به این خوبی در این حوزه نداشتم.

 7. از مشهد گفت:

  سلام
  آقای شکوری ظاهرا یادشون نمیاد که ما در همان دوران امام هم همین مشکل را داشتیم
  ما در مشهد همیشه بین فتوای مرحوم خویی و امام مشکل داشتیم که منجر به گاهی برخوردهای خشن بین دفتر آقای خویی و دفتر امام میشد

 8. سینا گفت:

  من امروز روزه 29 ام است و با بیست کشور همسایه که شامل غرب و شرق و شمال و جنوب کشورم است روزه گرفتم و با آنها جشن می گیرم نه با ایرانی که چند سال پیش همه شاهد بودیم چون آقا عید را با بقیه کشورهای مسلمان اعلام کرد تمام علمای قم حرفش را شکستند و روز بعد در قم نماز عید خواندند … !!!

 9. ناشناس گفت:

  زمان عید نقطه برخورد دین اعتباری و عینیت می باشد بهتر است به جای دور زدن آن به فکر حل معضل اصلی که تلاش برای پیاده سازی عینی احکام بدون توجه به شرایط زمان و مکان است توجه نماییم . زمانی دین محدود به حجاز بوده وتنها تقویم از نوع قمری وتنها وسیله رویت بوده است . چه لزومی دارد که در زمان کنونی نیز به همان شیوه عمل کنیم؟

 10. ناشناس گفت:

  اين پروژه هم تراز رفتن به مريخ ميباشد!

 11. احسان گفت:

  جناب شکوری راد
  متاسفانه بجث شما اساساٌ بر اساس یک سری موهومات است که در ذهنتان کلیشه شده است. اگر قرار باشد با تکنولوژی روز که اینهمه هم دقیق موضوع را مشخض می کند بی اعتنا باشیم صراپای زندگی تان را باید پالایش کنید و بعید می دانم دیگر چیزی بماند. بهتر است دست از این روشنفکری متحجرانه که برای خوشایند بعضی ها می گویید بردارید.

 12. ناشناس گفت:

  بس نیست این مسخره بازی هر ساله
  قبلا فقط در پایان ماه مبارک گیج می زدیم حالا چند سالی است هو در آغاز و هم در پایان آن
  فقط تقویم ملاک است پس عید یکشنبه است شما آقای نویسنده این مطلب منتظر باش تا ……….
  یا علی

 13. ناشناس گفت:

  بابا اين جه حرفيه كه بكذاريد حكومت عيد را اعلام كند!!!
  تو قضيه حج در عربستان بحث تقيه و مجبور بودن مطرح است. ولي تو اين قضيه تقيه اي نيست و رأي حكومت براي عيد را عمل نمي كنيم.خلاص.

 14. علیا گفت:

  به هر حال ما مسلمونیم نمی تونیم همینجوری در این مورد نظربدیم شما آیا فقه خوندید؟

 15. koosha گفت:

  انتظار اصلاح حکومت از افرادی چون شکوری راد که هنوز درگیر این موضوعات هستند آب در هاون کوبیدن است. ایشان وقت خودشان و بقیه را بهتر بود صرف کاری میکرد که بتوان به جنبش آزادی خواهی کمکی کرد نه صرف … این چنینی.

  کوشا

 16. reza گفت:

  چرا اين شك در مورد هلال ماه رمضان صورت نمي‌گيرد؟

 17. نکیسا سامی گفت:

  با سلام :
  هیچ دقت کرده اید چندین سال است که در افغانستان – پاکستان – عراق و ترکیه (شرق و غرب ایران ) عید فطر اعلام می شود و مردم ایران دراین وسط معطل می مانند تا ستاد استهلال ماه نتیجه کار تخصصی ابتر خودرا اعلام نموده و مونیتور تلویزیون تصویر گل نشان دهد تا مردم آگاه شوند که عید فطر شده است . خوب بالاخره به هر نحو شده از جمله تشکیل نهادها – ستادها -ارگانها وووووووو بی خاصیت و تخصیص بودجه های آنچنانی برای آنها باید بیت المال این ملت مظلوم چپاول شود .

 18. حمید گفت:

  آقای شکوری راد بسیار ناامیدم کردی , واقعا برای جمله آخر داستانت متاسفم . 54سال ازخداوند عمر گرفته ام , بیاد ندارم از زمانی که
  شروع به گرفتن روزه کرده ام هیچگاه طول زمانی ماه مبارک به 30روز رسیده باشد وهمیشه 29 روز بوده است حتی مادرم که حدود
  80سال از سن او میگذرد چنین چیزی را بیاد ندارد.متاسفانه از روزیکه اختیار تعیین روز عید فطر به این سید باصطلاح فقیه بی وجاهت
  بی رساله سپرده شد با چنین مشکلاتی مواجه شدیم .بهر حال فردا (یکشنبه)را بعنوان عید فطر تلقی خواهم کرد . حکومت اعلام بکند یانکند.

 19. کوشا گفت:

  سلام
  1- آیا عین و علم چیزی جز مخلوق خداست؟ چرا دین را از علم جدا کنیم؟ خدا یه کلمه توی قرآن گفته وقتی ماهو دیدید یعنی وقتی ماه رمضان یا شوال شد! این مسخره بازیا واقعا داره همه را از دین زده می کنه!
  2- منظورتون از حاکمان اسلامی سران جمهوری اسلامیه!!!؟
  3- توی قنوت عید فطر می خونیم “و جعلته للمسلمین عیدا” نه “و جعلته للایرانیون عیدا”! پس این عید مسلمانهاست، فارغ از شیعه یا سنی بودنشون. مرزهای سیاسی هم که اعتباری هستند و ماه بر کره زمین طلوع می کنه نه مرز خاص! پس این بساط تفرقه را تبدیل به عامل وحدت کنید. همه دنیا با هم از یک روز روزه بگیرند و در یک روز عید! دیگه این بحثای عهد حجرو باید جمع کرد، اسلام باید خودشو برای مواجهه و تأثیر بر مدرنیسم و البته پسامدرنیسم آماده کنه!

 20. Rahi گفت:

  چرا باید آغاز ماههای قمری در همه کشورهای اسلامی یکی باشد؟
  http://www.arbabehekmat.com/detail.asp?id=97

  http://www.arbabehekmat.com/result.asp?search=هلال&B2=+»+&newsletter=e-mail+address

 21. رامین گفت:

  بعد از واقعه عاشورا هیچ وقت تا ظهور مهدی عیدین بین مسلمانان موافق نمی گردد.خلاص

 22. نا شناس سبز گفت:

  جناب اقای دکتر از شما بعید بود این نتیجه گیری !!!! پس داستان بلاد اسلامی کجا رفت ؟!!اگر در کویت دیده نشد در عربستان ،نه درلیبی ، نه در مراکش . موقعیت ماه نسبت بخورشید در هر لحظه معلوم است . یک استاد اخترفیزیک در چند دقیقه محاسبه و میگوید در کجاها رویت میشود ، اینهمه هزینه هم لازم نیست .!!!مسخره است امروز اینکارها!!!.در تمام جهان اسلام تاریخ قمری باید یکسان باشد .

 23. فرهاد گفت:

  از بعضی از کامنت ها حالم بهم خورد و برخی آروق های روشنفکری زده بودند احتمالا اگر کسی مطلبی مثلا در مورد حلیت زن و شوهر بواسطه خواندن خطبه عقد راهم بنویسد برخی باز حرفهای مفت بزنند . بابا یک چیزی از صدر اسلام بوده تا به حال . یا باید تقلید کرد یا باید مجتهد بود .

 24. عباس گفت:

  چرا دوستان ما فکر می کنند که کار علمی استهلال ایراد داره ولی اگه مثل کشورهای عربی همینجوری اعلام کنن ایرادی نداره. درسته ما به خیلی از کارهای حکومت انتقاد داریم ولی در این مورد خدائیش کارشون عقلی و درسته

 25. ناشناس گفت:

  نظری که شاذ و عجیب نیست را آقای شکوری راد نوشته اند. در یادداشت آقای شکوری راد به فرض مخالف بودن چیزی برای نگرانی نمی بینم جز اینکه خواسته اند موضوع سختی برای حکومت و مردم را سهل کنند. ولی این کامنتها نشان می دهند که حالا حالاها با اینجماعت عصبی که یکی آزادی خواه و یکی ولیتمدار است اما در عصبیت شبیه همند، مشکلها داریم.

 26. محمد گفت:

  1) مقاله ی خوبی است! در راستای حل اختلاف فقها و حکام در ارتباط با اعلان و اعلام روز فطر است! خب کاستیهایی هم دارد که بیشتر ناشی از تشتت ارای فقها در این موضوع است! ۲) اینکه احکام اعتباری هستند! اعتبار شارع ! حرف درستیه! اما موضاعات و ملاکات احکام همگی اینگونه نیستند! عبادات هستند که حکما و موضوعا موقوف به شارعند! اما منطقه الفراغ غیر عبادات اینگونه نیست ! که متنوع است! تازه بسیاری از احکام غیر عبادی امضائیند! نه تاسیسی و اعتبار بدوی شارع! بدین ترتیب بسیاری از موضاعات به واسطه ی تغییر عرفی و علمی حکما متحول میشوند! دو مثال میزنم تا مطلب روشن گردد! یک): عرفی : در ارتباط با بازی شطرنج روایات بسیاری در نکوهش ان با تعابیری سخت وارد شده ! بدین لحاظ سابقا حکم بر تحریم ان بود! اما دیدیم که حضرت امام حکم به حلیت ان دادند! با این استدلال که شطرنج موضوع روایات شطرنج قمار است نه شطرنج به عنوان بازی فکری! حال که شطرنج یک نوع بازی فکری است حکمش “حلال” است!!! دو) : علمی: باز هم در ارتباط با امام! بنابر نقل اقای امینیان یکی از اساتید حوزه! گروهی از کارشناسان فقهی(مجتهد) که خود او هم یکی از انها بوده ! از طرف حضرت امام به بندر عباس میروند! تا در شیلات شهر راجع به یک نوع ماهی که دارای فلس بسیار ضعیف و غیر محسوسی بوده تعیین تکلیف کنند! اقایان مجتهدین پس از بازدید حکم به نبود فلس و حرمت اون نوع از ماهی میکنند! اما کارشناسان شیلات نظر علمی به فلس دار بودن میدهند! هر دو نظر به حضرت امام عرضه میشود! سر انجام ایشان نظر کارشنان شیلات را بر میگزیند! و این کار را (تعیین موضوع) را در تخصص انان میبیند! نه اقایان مجتهدین! پس یک نوع ماهی که سابقا به لحاظ عرفی حرام بود با تحول و شناخت علمی شد “حلال” ! و به قول اقایون علما و قس علی هذا ! پس این ادعا که علم نقشی در تحول احکام ندارد امر صائبی نیست!! ۳) عید فطر یک امر عبادی است که بواسطه برخی بی تدبیریها به سیاست امیخه شده! که تداعی کننده ی اختلاف میان مسلما نان و البته میان شیعیان است! یک امر عبادی شایسته ان است که وحدت بخش باشد! و این موضوع ربطی به حکومت جائر ندارد! و از میان فقیهان هستند کسانی که برای این امر چاره ی شرعی معتبر اندیشیده اند! مهم این است که اقایان این صداهای وحدت افرین را بشنوند! از این میان فقیه مدقق و حکیم فرزانه مرحوم ایت الله محمد جواد غروی را هکار خوبی ارائه کرده اند! که عزیزان محقق سبز میتوانند به سایت ان مرحوم مراجعه کنند!

 27. مصطفی گفت:

  در کشور ما چون همه چیز باید با نظر ولی فقیه باشد ، پس نیاز به ستاد استهلال و کمی هم دستگاه عریض و طویل ولایت باشیم . مگر یادتان رفته که پیش از زیزله شهر ” بم ” ما سگ زنده یاب نداشتیم ، چون کسی جرئت نکرده بود از بودجه این کشور ( بیت المال ) سگ حریداری کند . ولی تنها با فتوای رهبری بود که مقامات عالیه هلال احمر توانستند سگ خریداری کنند .حال اگر ابتدا همان مبنای عرفی که ملاک استهلال ماه است ، که اصل است، دستگاه رهبری می خواهد عرف را با این ستاد اختصاصی کندو از این نظر شهود عادل فقط در ستاد استهلال وجود دارند و ما باید منتظر شهادت آنها باشیم. ولی از نظر دیگر مراجع اگر چنین تلقی وجود داشته باشد خود دلیل عدم عدالت دستگاه رهبری است و شهادت آنها را از اعتبار ساقط می کند.

 28. مصطفی گفت:

  در کشور ما چون همه چیز باید با نظر ولی فقیه باشد ، پس نیاز به ستاد استهلال و کمی هم دستگاه عریض و طویل ولایت باشیم . مگر یادتان رفته که پیش از زلزله شهر ” بم ” ما سگ زنده یاب نداشتیم ، چون کسی جرئت نکرده بود از بودجه این کشور ( بیت المال ) سگ حریداری کند . ولی تنها با فتوای رهبری بود که مقامات عالیه هلال احمر توانستند سگ خریداری کنند .حال اگر ابتدا همان مبنای عرفی که ملاک استهلال ماه است ، که اصل است، دستگاه رهبری می خواهد عرف را با این ستاد اختصاصی کند و از این نظر شهود عادل فقط در ستاد استهلال وجود دارند و ما باید منتظر شهادت آنها باشیم. ولی از نظر دیگر مراجع اگر چنین تلقی وجود داشته باشد که این امر نباید اختصاصی باشد ، خود دلیل عدم عدالت دستگاه رهبری است و شهادت آنها را از اعتبار ساقط می کند.