• صفحه اصلی
  • » کار اضافی مجلس برای دولت: هیات پیگیری خسارات کودتای 28 مرداد با حضور سه وزیر...

» 28 مرداد

کار اضافی مجلس برای دولت: هیات پیگیری خسارات کودتای 28 مرداد با حضور سه وزیر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی طرح پیگیری حقوقی – سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران جزئیات آن را به تصویب رساندند.