• صفحه اصلی
  • » مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 آغاز شد...

» 1+5

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 آغاز شد

مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 صبح روز دوشنبه در ژنو و در ادامه مذاکرات قبلی از سر گرفته شد.

سخنگوی اشتون: ایران پاسخ مثبت داده / ایران: غرب رویکرد سازنده تری در پیش گرفته

مذاکرات اخیر ایران و گروه 1+5 که در آلماتی قزاقستان برگزار شد، بر خلاف گمانه زنی های اولیه و لحن به ظاهر سرد و غیر منعطف طرفین در روزهای پیش از انجام مذاکرات، ظاهرا به در پیش گرفتن ادبیاتی مثبت و ابراز امیدواری طرفین به حل مسایل از طریق دیپلماتیک شده است. نکته ای که در موضع گیری های علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران و مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون به روشنی پیداست.