• صفحه اصلی
  • » حکم هفت سال حبس تعزیری برای یاشار دارالشفاء...

» یاشاردارالشفایی

حکم هفت سال حبس تعزیری برای یاشار دارالشفاء

یاشار دارالشفاء یکی از هفت عضو خانواده دارالشفائی است که پیش از این در دو ماه آخر سال 1388 بازداشت و همگی به زندان اوین منتقل شدند.