• صفحه اصلی
  • » یاسر هاشمی: برای رسیدگی به اقدامات علیه دانشگاه آزاد، امروز به رئیس قوه قضائیه نام...

» یاسر هاشمی

یاسر هاشمی: برای رسیدگی به اقدامات علیه دانشگاه آزاد، امروز به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتیم

ورود شبانه به ساختمان هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و برهم زدن اثاثیه و لوازم اداری و ایجاد شایعات و اخبار غیر رسمی ساخته و پرداخته از سوی جریان رسانه ای وابسته به این محفل از دیگر نشانه های تلاش برای ایجاد بحران های ساختگی و التهاب سازی در جامعه است.