• صفحه اصلی
  • » دور جدید گفت‌وگوهای ایران و آژانس انرژی اتمی؛ 25 اردیبهشت...

» گفتگوی هسته ای

دور جدید گفت‌وگوهای ایران و آژانس انرژی اتمی؛ 25 اردیبهشت

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بر سر تاریخ و محل انجام دور جدیدی از مذاکرات، با ایران به توافق رسیده است.