• صفحه اصلی
  • » دور سوم مذاكرات ايران و ۱+۵ تا ساعاتي ديگر در ژنو آغاز مي شود...

» گروه ۱+۵

دور سوم مذاكرات ايران و ۱+۵ تا ساعاتي ديگر در ژنو آغاز مي شود

دور سوم مذاكرات ايران با گروه ۱+۵ به رياست «سيدعباس عراقچي» معاون حقوقي و بين المللي وزير امور خارجه و «هلگا اشميد» معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا تا ساعاتي ديگر در ژنو آغاز مي شود تا طرفين امروز (چهارشنبه) درباره گام هاي متقابل ۱+۵ از جمله لغو تحريم ها مذاكره كنند.