• صفحه اصلی
  • » افزایش ۶۲ درصدی متوسط هزینه سبد معیشت خانوار...

» گرانی، تورم

افزایش ۶۲ درصدی متوسط هزینه سبد معیشت خانوار

حداقل دستمزد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار در پایان اسفندماه ۹۰ توسط شورای عالی کار به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده که نسبت به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی سال ۸۹ به میزان ۱۸ درصد افزایش داشته است.