• صفحه اصلی
  • » برخی گدایان در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی دارند...

» گدایان

برخی گدایان در ایران، مدرک تحصیلی کارشناسی دارند

معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه متکدیان از خلاء‌های قانونی آگاهی دارند افزود: آنها می‌دانند با در دست داشتن پاکت‌های فال، جوراب و سایر اجناس قابل فروش از جرم تکدی‌گری مبرا و به عنوان دست‌فروش محاکمه می‌‌شوند که نتیجه آن آزادی است.