• صفحه اصلی
  • » 1120 گازگرفتگی در پایتخت از ابتدای سال...

» گارگرفتگی

1120 گازگرفتگی در پایتخت از ابتدای سال

از ابتدای امسال تا اول دی ماه ۱۱۲۰ مورد گازگرفتگی در پایتخت گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کاهش اندکی برخوردار بوده است؛ به طوری که تا اول دی ماه سال ۹۰ حدود ۱۱۸۰ مورد گازگرفتگی در تهران گزارش شد.