• صفحه اصلی
  • » تعدادی از دانشجویان در سال‌گرد انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازداشت شدند...

» کوروش جنتی

تعدادی از دانشجویان در سال‌گرد انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازداشت شدند

آپتین پگاه و بابک غیاثی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه و همچنین فرنوش رزقی دانشجوی دانشگاه تهران و کوروش جنتی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند.

سبزهای گمنام / کوروش جنتی بازداشت شد

نیروهای امنیتی، پس از بازداشت جنتی، به منزل پدری وی رفته و اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی کرده‌اند.