• صفحه اصلی
  • » پیشنهاد پارلمان انگلیس: به خاطر کودتای 28 مرداد از ایران عذرخواهی کنیم...

» کودتای 28 مرداد

پیشنهاد پارلمان انگلیس: به خاطر کودتای 28 مرداد از ایران عذرخواهی کنیم

کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در گزارشی ضمن استقبال از مشارکت این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران پیشنهاد داد: انگلیس به دلیل مشارکتش در کودتای مرداد 32 در ایران از این کشور عذرخواهی کند

تصویب دو فوریت طرح پیگیری حقوقی دریافت خسارت ناشی از کودتای 28 مرداد در مجلس

براساس این طرح دوفوریتی در صورت تصویب هیأتی متشکل از رئیس دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی و پیگیری خسارت ناشی از کودتای 28 مرداد تشکیل می‌شود.

در شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد روی داد؛ انتشار اسناد رهبری کودتا از سوی سازمان سیا

در شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد 1332، “آرشیو امنیت ملی” آمریکا اسنادی را منتشر کرد که ضمن نشان دادنِ نقش سازمان در رهبری اقدام فوق، آن را بخشی از فعالیت “سیاست خارجی” آمریکا معرفی می‎کند.