• صفحه اصلی
  • » کمیسیون تلفیق بررسی بودجه را متوقف کرد...

» کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق بررسی بودجه را متوقف کرد

کمیسیون تلفیق به دلیل ناکافی بودن مستندات و اطلاعات لایحه پیشنهادی دولت بررسی بودجه را متوقف کرد.

نماینده درگز: تغییرات برنامه پنجم توسعه، به نفع اداره کشور نیست و باید به حالت اول برگردد

یک نماینده اصلاح طلب مجلس معتقد است تغييرات برنامه پنجم توسعه که به خواست دولت و از سوی کمیسون تلفیق صورت گرفته، اداره کشور در بخش های مختلف و در بخش کشاورزی را با مشکلات جدی روبه رو می کند، مگر اینکه تغیرات ایجاد شده در برنامه در صحن علنی مجلس به حالت اول برگردد. […]

یک امتیاز دیگر به دولت: حذف نقش نظارتی دیوان محاسبات در برنامه پنجم توسعه

عبارت “دیوان محاسبات مجلس” از لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد، تا موضوع “نظارت” که یكی از پرچالش‌ترین مواد برنامه چهارم طی دوران پنج سال اجرا محسوب می‌شد و منجر به تذكرات پیاپی مجلس و كارشناسان به دولت نهم و دهم شده بود، به محاق و فراموشی سپرده شود.

تشکر لاریجانی از کمیسیون تلفیق به خاطر برٱورده کردن انتظار رهبری

مجلس و کمیسیون تلفیق همکاری بسیاری با دولت در زمینه لایحه برنامه پنجم توسعه داشتند و از 250 ماده این لایحه شاید تنها به 20 ماده آن رای مثبت نداده اند. رئیس مجلس هم به همین خاطر در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرد و از اعضای کمیسیون به دلیل برآورده شدن انتظارات مقام معظم رهبری در همکاری با دولت تشکر کرد.