• صفحه اصلی
  • » توزیع گوشت، برنج و روغن رایگان هر 3 ماه یکبار به کم درآمدها...

» کمیته امداد امام خمینی

توزیع گوشت، برنج و روغن رایگان هر 3 ماه یکبار به کم درآمدها

به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه های مزبور توزیع کند.

سرپرست کمیته امداد: بانک ها، دستگاه های طاغوتی با مدیران حزب اللهی هستند

بانک‌ها دستگاه‌های طاغوتی و سرمایه‌گذار هستند و این در حالی است که تنها مدیران آنها حزب‌اللهی هستند و در این بخش باید منابع توسط مدیران از دستگاه‌های طاغوتی دریافت و به محرومان داده شود.