• صفحه اصلی
  • » الزام دستگاه‌هاى اجرايى به‌ بهره‌گيرى از كمك‌هاى داوطلبانه بسيج...

» کمک های داوطلبانه بسیج

الزام دستگاه‌هاى اجرايى به‌ بهره‌گيرى از كمك‌هاى داوطلبانه بسيج

محمدرضا رحيمي که پرونده سوء استفاده های مالی وی بعلت دخالت نهادهای فراقانونی در قوه قضاییه مسکوت مانده است، در اين بخشنامه تاكيد كرده ‌كه دستگاه‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه بايد با همکاری نیروهای بسیج “صيانت از بيت‌المال” را در سراسر كشور محقق كنند.