• صفحه اصلی
  • » زهرا رهنورد به كمپين خانواده بزرگ زندانیان سياسي پيوست...

» کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی

زهرا رهنورد به كمپين خانواده بزرگ زندانیان سياسي پيوست

من به كمپينی که براي آزادي زندانيان سیاسی ایران تشکیل شده مي پيوندم ،خودم را عضوی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی می دانم و براي دفاع از همه زندانيان سیاسی ایران فعاليت مي كنم ،چرا كه همه آنها همراهان حق و آزادي و خواهران و برادران من هستند .من مدافع همه زندانيان آزاديخواهم تا جشن يپروزي سعادت مردم را همه با يكديگر برگزار كنيم .