• صفحه اصلی
  • » کمبود آرد و نان در اردبیل و خوزستان...

» کمبود آرد و نان

کمبود آرد و نان در اردبیل و خوزستان

کمتود آرد موجب شده تا مردم در برخی مناطق با مشکلات عدیده‌ای برای تهیه نان مواجه شوند و صف‌های طولانی در برخی نانوایی‌ها ایجاد شود.