• صفحه اصلی
  • » توسعه گرا کیست؟/ از نگاه کمال اطهاری...

» کمال اطهاری

توسعه گرا کیست؟/ از نگاه کمال اطهاری

مشی سیاسی، شرط مقدم بر توسعه‌گرایی نیست بلکه مبنای اولیه برخورداری از دانش و الگوست و شخص رادیکال دارای دانش توسعه، کوشاتر از شخص محافظه‌کار دارای چنین دانشی خواهد بود. اما اگر شخص رادیکال، فاقد چنین دانشی باشد آنگاه نمی‌تواند برای جامعه توسعه به ارمغان بیاورد؛ در صورت شکست، نیروهای توسعه‌بخش را هدر می‌دهد و در صورت پیروزی، نهادهایی کژکارکرد می‌سازد که مانع توسعه هستند.

راه حل کمال اطهاری برای پر کردن فاصله افزایش تورم و حقوق: سبد کالا

دولت حتی اگر توان افزایش مزد به اندازه نرخ واقعی تورم را ندارد، با ارائه بسته‌های کالایی به کارگران می‌تواند فاصله افزایش مزد نقدی و نرخ تورم را پر کند. البته اجرای چنین سیاستی نیاز به بستری برای پوشش همه کارگران دارد بنابراین ابتدا باید ساز و کار مناسب آن طراحی شود.

اصلاحات تدریجی نرخ ارز فشار معیشتی بر كارگران را كاهش می‌دهد

تك نرخی شدن ارز، وضعیت اقتصاد كشور را نا به سامان می كند و فشار معیشتی بر نیروی كار را افزایش می دهد.