• صفحه اصلی
  • » کلاری، لطیف تجار، محمدی، فدایی، ستارزاده و ترابی آزاد شدند...

» کلاری، لطیف تجار

کلاری، لطیف تجار، محمدی، فدایی، ستارزاده و ترابی آزاد شدند

مهدی کلاری، دانشجوی المپیادی دانشگاه شریف، لطیف تجار دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، سهیل محمودی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و میلاد فدایی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران جنوب شب گذشته از زندان اوین آزاد شده‌اند.