• صفحه اصلی
  • » هشدار رییس گمرک درباره رفتارهای دوگانه و غیرقانونی کارمندان گمرک...

» کرباسیان

هشدار رییس گمرک درباره رفتارهای دوگانه و غیرقانونی کارمندان گمرک

رییس کل گمرک ایران با انتقاد از برخوردهای دو گانه در حوزه قاچاق گفت: من واقعا عذرخواهی می کنم چرا که به عنوان مثال اتوبوس با مسافران زیاد را به دلیل احتمال قاچاق سوخت متوقف می کنند اما 144 دستگاه خودروی لوکس قاچاق به راحتی شماره گذاری شده و وارد کشور شده و فروخته و بعدا خبر آن منتشر می‌شود.

ترخیص داروهای بیماری های خاص از گمرک

رئیس کل جدید گمرک ایران از ترخیص داروهای بیماری‌های خاص از گمرک خبر داد و درباره فعالیت اسکله های غیر مجاز در کشور گفت: مگر می شود کالا و کشتی با پرسنل وارد آبهای کشور شود و اسکله‌هایی که کشتی در آنها پهلو گرفته‌اند، غیر مجاز باشد؟