• صفحه اصلی
  • » تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن مقابل ساختمان مجلس...

» کارگران ذوب آهن

تجمع اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن مقابل ساختمان مجلس

بازنشستگان ذوب‌آهن با تجمع مقابل مجلس از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی کند.