• صفحه اصلی
  • » اعتراض کارگران بازنشسته: حتی افزایش حداقلی و زیر خط فقری ۲۵ درصد حقوق هم اجرا نشده ...

» کارگران بازنشسته

اعتراض کارگران بازنشسته: حتی افزایش حداقلی و زیر خط فقری ۲۵ درصد حقوق هم اجرا نشده است‎

جامعه کارگری روزهای بسیار سخت و جانکاهی را پشت سر می گذارد. دولت قانون شکن احمدی نژاد در آخرین ماه ها و هفته های خود نیز با تصویب مزدی سه برابر پایینتر از خط فقر با ادعای واهی «افزایش حقوق» و سپس با عدم پرداخت حتی همان مصوبه توهین آمیز پس از گذشت بیش از دو ماه و نیم، دست از کوچک و حقیر کردن مردم شریف و زحمتکش ایران بر نمی دارد و به ستمگری افسارگسیخته حکومتی که مبنایش از همان ابتدا بر دروغ و تقلب استوار شده بود معنایی تازه می بخشد.