• صفحه اصلی
  • » دومین تجمع کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقابل مجلس...

» کارکنان میراث فرهنگی

دومین تجمع کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مقابل مجلس

یکی از این تجمع کنندگان گفت:‌ “مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارند تا حدود 1100 کارمند این سازمان را به اجبار از تهران به شهرستان ها از جمله شیراز و اصفهان منتقل کنند.”