» کارآمدی

امام خمینی و دغدغه کارآمدی

بي انضباطي مالي، عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، عدم رعايت اولويت ها، خودرأيي و خودمحوري در مصرف بيت المال، بي اعتنايي به نظرات كارشناسان اقتصادي، فساد مالي در بخش هايي از فعاليت هاي اقتصادي، دور شدن از عدالت به رغم شعار عدالتخواهي، تصميم هاي ناگهاني و بدون پشتوانه كارشناسي، وعده هاي غير قابل تحقق و بالا بردن انتظارات غير واقعي، از جمله مشكلات عرصه اقتصادي در سال هاي اخير است. مشاهده اين وضعيت و مقايسه آن با رشد و پيشرفت اقتصادي كشورهاي ديگر هر كسي را در كارآمدي اين نظام دچار ترديد مي كند.

بازخوانی بیانیه اخیر میرحسین موسوی: استبداد، ریشه همه بحران‌ها

تاکید رهبران جنبش سبز بر عنصر آگاهی رسانی و استفاده از راه های مسالمت آمیز برای مقابله با بحران سازی های حکومت گرچه ممکن است در کوتاه مدت به تغییر وضع موجود نیانجامد اما دستاوردهای دراز مدتی برای جنبش دموکراسی خواهی ایران خواهد داشت. / به عقیده موسوی، صاحب منصبان حکومتی به دلیل در پیش گرفتن مشی مستبدانه در دایره تنگی که برای خود فراهم کرده اند گرد خویش می چرخند و زمانی بیدار می شوند که برای بازگشت به آغوش مردم دیر شده است. / در بیانیه او به ترس حکمرانان مستبد از اعتراضهای مردمی اشاره شده و آمده است که حکومت گرچه برای فائق شدن بر اعتراض ها از ابزارهای سرکوب بهره می گیرد اما این سرکوب ها بحران مشروعیت و شکاف میان ملت و دولت را به دنبال داشته است.

کارآمدی در سرکوب، ناکارآمدی در اداره کشور

اگرچه« کارآمدی در سرکوب » در کوتاه مدت می تواند موثر باشد ولی چون در ذات و ماهیت، از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می کند و بدلیل به خطا انداختن حاکمیت در شناخت واقعیات جامعه و آنچه در درون مردم و زیر پوست شهروندان می گذرد ، برناکارآمدی در اداره امورکشور در میان مدت اسباب سرنگونی و سقوط می شود.

ایجاد نهادهای موازی، دولت را کارآمد نمی‌کند

حل مشکلات موجود در کشور در گرو اضافه یا کم کردن نهادهای جدید و یا درشت‌تر کردن پیکر دولت و یا ایجاد نهادهای موازی شبه حکومتی نیست زیرا این رویکرد مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند و باید در این راستا باز اندیشی کرد اگر مسائل و مشکلات ساختاری و اقتصادی به وجود می آید که دولت در حل آن ناکار آمد است راه حل این نیست که نهادهایی را در درون یا بر فراز آن اضافه کنیم راهکار عقلانی این است که فکری اساسی برای تصدی‌گری حکومتی در همه حوزه هایی شود که محوریت دولت در آن نهادینه شده است.