• صفحه اصلی
  • » دفاع کاخ سفید از تحریم‌های جدید علیه ایران...

» کاخ سفید

دفاع کاخ سفید از تحریم‌های جدید علیه ایران

کاخ سفید از اقدام واشنگتن در گسترش فهرست سیاه آمریکا علیه ایران دفاع کرد و مدعی شد که چنین اقدامی توافق هسته‌ای موقتی را که ماه گذشته بین ایران و گروه 1+5 حاصل شد نقض نمی‌کند.

رییس ستاد مشترک کاخ سفید: حمله به سوریه هشداری برای ایران است

یک مقام کاخ سفید با تکرار اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته‌یی ایران مدعی شد که حمله آمریکا به سوریه این پیام را برای مقامات ایرانی می‌فرستد که نباید به راحتی در صدد تولید سلاح هسته‌یی باشند.