• صفحه اصلی
  • » ادامه جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی به بعدازظهر موکول شد...

» کابینه

ادامه جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی به بعدازظهر موکول شد

ادامه جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بعدازظهر امروز (یکشنبه) موکول شد.

سه وزارتخانه ای که رای اعتماد نیاورند و تصمیمی که به عهده روحانی است

قای روحانی، به‌پشت‌گرمی ملتی که او را بر صندلی ریاست‌جمهوری نشانده‌است، ضمن رعایت سرعت مطمئن در پی‌گیری خواسته‌ها، باید آن‌ها را قاطعانه دنبال کند، و با بهره‌گیری از همین حمایت، مثلاً به‌شیوه‌ای که در نطق پایانی‌اش در مجلس از آن بهره برد ـــ قراردادن رأی مجلس در برابر رأی ملت ـــ و شیوه‌های دیگری که وجود دارند، مسیر خود را آهسته و پیوسته دنبال کند.

رای اعتماد مجلس به 15 وزیر کابینه/ نجفی، سلطانی فر و میلی منفرد رای نیاوردند

با شمارش آرای نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد به کابینه یازدهم مشخص شد، محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری از کسب اعتماد مجلس ناکام ماندند .