• صفحه اصلی
  • » نشست فعالان جنبش زنان در اعتراض به ترویج چندهمسری توسط دولت احمدی نژاد...

» چند همسری

نشست فعالان جنبش زنان در اعتراض به ترویج چندهمسری توسط دولت احمدی نژاد

در این نشست که مدافعان حقوق زنان از طیف های مختلف حضور داشتند، در مورد فرایند تصویب لایحه حمایت از خانواده، و مواد مربوط به تعدد زوجات در این لایحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کنشگران حاضر در این جلسه، ضمن ابراز نگراني نسبت به عواقب تصويب ماده 23، مخالفت صریح خود را با ترویج چندهمسری عنوان داشتند، و تاکید کردند که با بهره گیری از شیوه های مدنی به اعتراض علیه تصویب ماده 23 ادامه دهند.