• صفحه اصلی
  • » همسر پیمان چالاکی: از اعتصاب غذا نگرانیم، اما چه تضمینی هست که برخوردها تکرار نشود...

» پیمان چالاکی

همسر پیمان چالاکی: از اعتصاب غذا نگرانیم، اما چه تضمینی هست که برخوردها تکرار نشود؟

امروز برای اولین بار است که اشک هایم بند نمی آید. خیلی فضای بدی بود. واقعا تصورش هم سخت است. تعداد زیادی لباس شخصی در اوین مستقر شده بودند و ملاقات ها مشروط به حضور تنها یک نفر از اعضای خانواده در ملاقات با زندانی شده بود. با توجه به اینکه دست چپ همسرم قبلا به خاطر شکستگی پلاتین داشته، در اثر ضرب و شتم اخیر به سختی قادر به حرکت دستش بود.

همسر پیمان چالاکی، زندانی سیاسی: امیدوارم این هزینه ها به روزهای خوش، برابری و عدالت منتهی شود

این روزهای تعطیل نوروز، پس از گذراندن سالی سخت و طاقت فرسا از خانه بیرون نمی رویم چون ممکن است هر روز پیمان به مرخصی بیاید. این بلاتکلیفی واقعا آزاردهنده است. برخی زندانیان هستند که حتی 3 سال است وثیقه سپرده اند و هنوز به مرخصی نیامده اند، و از آن طرف ممکن است در روز تعطیل هم کسی به مرخصی برود. بنابر این نمی دانیم باید چه کار کنیم.