» پیروزی خاتمی

دوم خردادِ دوم

ما داراي دو جبهه اصولگرا / اصلاح‌طلب هستيم. راه سومي وجود ندارد اما مي‌توان در درون هر يك از اين دو راه، مسير تازه‌‌اي باز كرد. متأسفانه رشد تفكر نظامي‌گري در درون جبهه اصولگرايي آن را از ماهيت محافظه‌كارانه و ميانه‌روانه خود دور كرد اما رشد تفكر اعتدال‌گرايي در درون جبهه اصلاح‌طلبي آن را از راديكاليسم و چپ روي دور ساخته است. دوگانه «خاتمي – هاشمي» را مي‌توان در چهار سال آينده با مشاركت حسن روحاني به مثلث تحول‌خواهي بدل كرد. روحاني گرچه رئيس‌جمهور همه ايرانيان است اما نبايد از تحزب غفلت كند و سازمان سياسي اعتدال‌گرايي را در درون جبهه تحول‌خواهي مستقر كند.

روایت همسر بهاره هدایت از اولین ملاقات بعد از انتخابات؛ وقتی زندانبان هم تبریک می گوید

ملاقات عجیبی بود،از همون دم زندان رفتار و نگاه مامورا فرق داشت با همیشه..یکی دوتاشون هم با لبخند و البته یواشکی تبریک می گفتند! مهسا و شیوا و ژیلا و حکیمه و بهار و سبزهای بند حسابی هیجان زده بودند و بقیه هم خوشحال و با نشاط و حریصانه جویای خبرهای بیرون. اونها هم مث ماها تا صبح پای شبکه خبر بیدار مونده بودند و حرص خورده بودند و از نتیجه شگفت زده خوشحال!