• صفحه اصلی
  • » پورفاطمی: پیمانکاران 21 میلیارد دلار گرفتند اما از اشتغالزایی خبری نیست...

» پوفاطمی

پورفاطمی: پیمانکاران 21 میلیارد دلار گرفتند اما از اشتغالزایی خبری نیست

با تبلیغات زیادی که رسانه‌های داخلی در رابطه با ظرفیت اشتغال‌زایی این پروژه انجام داده‌اند، مردم و جوانان این استان از ما نمایندگان انتظار دارند و می‌خواهند که این موضوع را پیگیری کنیم.