• صفحه اصلی
  • » تکذیب خبر درگذشت ابوالفضل پورعرب بعد از دو تایید...

» پورعرب

تکذیب خبر درگذشت ابوالفضل پورعرب بعد از دو تایید

چند روز پیش، عکس‌های تکان‌دهنده‌ای که از ابوالفضل پورعرب، سوپراستار دهه‌ی 60 و 70 در فضای اینترنتی منتشر شد، مخاطبان را متاثر کرد.