• صفحه اصلی
  • » انتقال رضا نقوی قربانی جدید ضرب و شتم و شکنجه پلیس امنیت به بند 350...

» پلیس امنیت

انتقال رضا نقوی قربانی جدید ضرب و شتم و شکنجه پلیس امنیت به بند 350

رضا نقوی در حالی که مشغول نوشتن شعار ” دفاع از تک تک زندانیان سیاسی وظیفه اخلاقی و انسانی ماست ” روی دیوار بوده بوسیله نیروی انتظامی دستگیر و در مسیر انتقال به مقر پلیس اطلاعات و امنیت تهران به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.