• صفحه اصلی
  • » تخریب وسایل و انتقال اسناد و مدارک استاد دانشگاه علامه به آبدارخانه...

» پرویز پیران

تخریب وسایل و انتقال اسناد و مدارک استاد دانشگاه علامه به آبدارخانه

در روزهایی که دانشجویان و برخی اعضای هیات‌علمی منتظر بازگشت استادانی همچون پرویز پیران به دانشگاه علامه‌طباطبایی هستند، مسوولان گروه جامعه‌شناسی این دانشگاه اقدام به تخلیه وسایل و اسناد پرویز پیران از اتاق وی و انتقال آنها به آبدارخانه این گروه کردند.

زیست‌شهری بدون فرهنگ

جامعه در نبود روشنفکرانش به سوی شرایط آنومیک و بی‌هنجاری میل می‌کند و اساس خود را برپایه خودمحوری پی می‌ریزد و در شرایط بحرانی به حد اعلای خود می‌رسد. بنابراین، اگر امروز می‌خواهیم به طرح پرسشی از وضعیت ایران بپردازیم، قطعا باید نیم‌نگاهی به نواقص فرهنگی خود انداخته باشیم.