• صفحه اصلی
  • » 400 مسافر به دلیل تاخیر پرواز در فرودگاه امام خمینی سرگردان شدند...

» پرواز

400 مسافر به دلیل تاخیر پرواز در فرودگاه امام خمینی سرگردان شدند

4ساعت تاخیر پرواز ایران ایر و به مقصد پکن – توکیو 400 مسافر ایرانی و خارجی را در فرودگاه امام خمینی سرگردان کرد.