• صفحه اصلی
  • » همه با هم منتشر کنیم/ ویژه‌نامه روزنامه کلمه؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۲...

» ویژه نامه

همه با هم منتشر کنیم/ ویژه‌نامه روزنامه کلمه؛ ۲۲ آبان ۱۳۹۲

شماره ۳۰۳ روزنامه کلمه؛ بیست و دوم آبان‌ماه ۱۳۹۲

روزنامه کلمه؛ ویژه نامه چهار صفحه ای عاشورا، علیه دروغ پردازی ها

پس از سه سال، هنوز صدا و سیمای دروغ پرداز از قلب واقعیت درباره عاشورای 88 دست برنداشته است، و هنوز کم نیستند کسانی که تصور می کنند رسانه های رسمی راست می گویند و در عاشورای 88 این مردم معترض بودند که به امام حسین(ع) توهین کردند، نه سرکوب گران حکومتی. ویژه نامه چهار صفحه ای روزنامه کلمه آماده شده است تا گامی در مسیر زائل کردن ملات کاخ دروغ باشد. با چاپ و توزیع این ویژه نامه در بین اقشاری که هنوز از واقعیت های عاشورای 88 بی اطلاع اند، گامی بلند در مسیر آگاهی بخشی برداریم.