• صفحه اصلی
  • » وزیر فرهنگ خواستار نظارت دستگاه‌های امنیتی بر ورود خبرنگاران خارجی شد...

» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ خواستار نظارت دستگاه‌های امنیتی بر ورود خبرنگاران خارجی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار نظارت جدی‌تر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی بر ورود خبرنگاران خارجی برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری شد.