• صفحه اصلی
  • » وزیر دفاع رژیم صهیونیستی: دو هفته در ایران بودم...

» وزیر دفاع اسراییل

وزیر دفاع رژیم صهیونیستی: دو هفته در ایران بودم

وزیر دفاع اسرائیل گفت: «به خاطر می آورم هنگامی که جوان بودم و در ارتش اسرائیل، سرگرد بودم به ایران سفر کردم و دو هفته نیز در این کشور اقامت داشتم. ایران در آن زمان از بهترین دوستان اسرائیل بود.»