• صفحه اصلی
  • » شیخ الاسلامی: وزارت کار؛ وزارت اشتغال نیست!...

» وزیر تعاون

شیخ الاسلامی: وزارت کار؛ وزارت اشتغال نیست!

به عقیده وزیر کار توانمندسازی از وظایف اصلی وزارتخانه اوست که در جامعه به خوبی جا نیافتاده است و ایجاد اشتغال کار وزارت کار نیست.

مردم حال کار کردن دارند؛ وظیفه ما توانمند کردن مردم است

وزیر تعاون در پاسخ به اظهارات جدید وزیر کار گفت: بر خلاف آنچه گفته شده است، مردم حال کارکردن دارند ولی باید از آنها حمایت کرد.