• صفحه اصلی
  • » ۷۲۲ نفر در نوار مرزی زابل بازداشت شدند...

» ورود غیر مجاز

۷۲۲ نفر در نوار مرزی زابل بازداشت شدند

مرزبانان استان سیستان و بلوچستان مستقر در هنگ مرزی زابل درشب گذشته در اجرای کنترل و مراقبت از مرز مجموعاً تعداد ۷۲۲ نفر از اتباع بیگانه را دستگیر کردند.