• صفحه اصلی
  • » حمایت دولت در اعطای وام ۱.۵ میلیونی به ۶۰ هزار بازنشسته کشوری...

» وام

حمایت دولت در اعطای وام ۱.۵ میلیونی به ۶۰ هزار بازنشسته کشوری

بیش از ۲۷۰ هزار نفر از بازنشستگان و موظفین برای دریافت وام ضروری در سامانه اینترنتی صندوق بازنشستگی کشوری ثبت نام کردند که چون تعداد متقاضیان واجد شرایط بیشتر از اعتبار تعیین شده بود از طریق قرعه کشی برندگان این دوره انتخاب شدند.