• صفحه اصلی
  • » تحریم ها تاثیرات منفی بر اقتصاد كشور بر جای می گذارد...

» وام های بلاعوض

تحریم ها تاثیرات منفی بر اقتصاد كشور بر جای می گذارد

محسن نریمان درباره این ادعا كه تحریم ها تاثیری بر اقتصاد كشور نداشته است، گفت: “این گونه صحبت ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارد . بدون تردید تحریم ها می تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد كشور بر جای بگذارد.”