• صفحه اصلی
  • » از وبلاگ ها/ خس و خاشاک بر خواست خود ایستادند تا امروز...

» هیلا صدیقی

از وبلاگ ها/ خس و خاشاک بر خواست خود ایستادند تا امروز

بله … و اینگونه بود که خس و خاشاک، شال سبز به گردن انداختند و به خیابان آمدند و با وجود حضور میلیونی در 25 خرداد، راهپیمایی سکوت راه انداختند و ماه های بعد هم بر سر خواست خود ایستادند و چهارسال، هیچ کس در ایران به سمت احمدی نژاد و بقیه نه لنگه کفش پرتاب کرد نه مهر نماز نه تخم مرغ و نه زباله …